face to face

מחיצות שדרה לבית ספר

שדרת מחיצות לחדר מורים

בבית ספר בחיפה הותקנו מחיצות שדרה במטרה ליצור חלל עבודה אישי ושקט למורים ולצוות בית הספר. המחיצות הותקנו בתצורה של FACE – TO – FACE, בעובי של 8 ס”מ ונישאו לגובה של 155 ס”מ.

לצורך הפרדת חלל בחדר עצמו הותקנו גם מחיצות נוספות אשר קובעו לרצפה באמצעות עמוד מיגון כדי לייצב את המחיצה.

מחיצות שדרה לבית ספר

מחיצות שדרה לחדר מורים

 

עמדות עבודה FACE TO FACE

שדרה במוקד שירות לקוחות הכוללת מחיצה בעובי 8 ס”מ במרכז המאפשרת מעבר של חשמל ותקשורת בתוכה ויציאה דרך אביזר חשמל בפנל התחתון מתחת לשולחן.
בין הנציגים מותקנות מחיצות דקות בעובי 3 ס”מ ולכל נציג משטח שולחני צף.

שדרה במוקד שירות לקוחות

מחיצות במוקד שירות

בחברה גדולה בתחום האינטרנט הוקם מוקד נציגים הכולל שדרת מחיצות FACE TO FACE.

הכולל מחיצות עבות בשדרה המרכזית ומחיצות דקות בין הנציגים.

בשדרות המרכזיות הותקנו תרנים לצורך הורדת חשמל ותקשורת מהתקרה לתוך המחיצות.

תכנון ובחירת גימורים אדריכלית : ורד גלאון.

 

מחיצות במוקד שירות

מחיצות במוקד שירות 2

מחיצות בהיקף ובמרכז החדר

בחברה לייצור מערכות מורכבות בצפון הותקנו מחיצות למשרדים תוך ניצול מקסימלי של המקום:

מחיצות דקות בהיקף החדר, משטחים שולחניים וארגזי מגירות ניידים, ומחיצה עבה במרכז החדר היוצרת עמדה FACE TO FACE  וכוללת תורן להעברת חשמל.

 

שולחנות עם מחיצה

עמדת עבודה סגורה במחיצות