מחיצות face to face

מחיצות שדרה לבית ספר

שדרת מחיצות לחדר מורים

בבית ספר בחיפה הותקנו מחיצות שדרה במטרה ליצור חלל עבודה אישי ושקט למורים ולצוות בית הספר. המחיצות הותקנו בתצורה של FACE – TO – FACE, בעובי של 8 ס”מ ונישאו לגובה של 155 ס”מ.

לצורך הפרדת חלל בחדר עצמו הותקנו גם מחיצות נוספות אשר קובעו לרצפה באמצעות עמוד מיגון כדי לייצב את המחיצה.

מחיצות שדרה לבית ספר

מחיצות שדרה לחדר מורים

 

מחיצות במוקד שירות

בחברה גדולה בתחום האינטרנט הוקם מוקד נציגים הכולל שדרת מחיצות FACE TO FACE.

הכולל מחיצות עבות בשדרה המרכזית ומחיצות דקות בין הנציגים.

בשדרות המרכזיות הותקנו תרנים לצורך הורדת חשמל ותקשורת מהתקרה לתוך המחיצות.

תכנון ובחירת גימורים אדריכלית : ורד גלאון.

 

מחיצות במוקד שירות

מחיצות במוקד שירות 2

מחיצות הפרדה Face -To-Face

לחברת השקעות בהרצליה הותקנה שדרת מחיצות הפרדה FACE TO FACE. המחיצה המרכזית מדגם אופיר בעובי 8 ס”מ והכנפיים מדגם סימה בעובי 3 ס”מ. המערך כלל משטחים שולחניים, ריהוט ובמת אחראי משמרת:
במת אחראי משמרת במוקד אופן ספייס

במת אחראי משמרת במוקד אופן ספייס