מחיצות לבית ספר

עמדות עבודה למורים – אופק חדש

בתיכון אוהל שם בר”ג מצטרפים לרפורמה אופק חדש הנותנת יותר שעות לימוד אישיות ותגבור לתלמידים. לשם כך הותקנו עמדות עבודה המורכבות ממחיצות ומשטחים המאפשרים למורי בית הספר ללמוד עם התלמידים בפרטיות:
עמדות עבודה לבית ספר

עמדות עבודה לבית הספר אוהל שם