חדרים נקיים - פרסומים אחרונים

פרסומי פרויקטים אחרונים בקטגוריית חקרים נקיים – קירות, תקרות T-BAR, אוהלים נקיים, ארונות מעבר וחלונות צפייה.

אוהל נקי

חברת רינות בונה אוהלים נקים המאפשרים תנאי עבודה מבוקרים בדומה לחדר נקי.
האוהל בנוי שלד אלומיניום והקירות עשויים יריעות ויניל אנטי סטטיות. תקרת האוהל הינה תקרת גריד אטומה המכילה אלמנטים ליצירת אויר נקי ותאורה המתאימה לאזור העבודה. בתקרה מורכבות יחידות FFU שתפקידן להבטיח זרימת אויר נקי.

אוהל נקי