ירחון אגודת החרשים

פורסם בירחון אגודת החרשים בגליון אוגוסט 2010

ירחון אגודת החרשיםפורסם בירחון אגודת החרשים בגליון אוגוסט 2010

עובדים חרשים ברינות