הקמת מוקדי שירות ומכירה

מוקדי שירות ומכירה נמצאים בחללים גדולים בדרך כלל מתוך המחשבה כי באזורים אלו יוכלו להיכנס עמדות עבודה הבנויות על ידי מחיצות. על מנת לספק את צרכיהם, הן של צוות העובדים והן של המנהלים, יש לחשוב היטב כיצד ניתן לנצל באופן מקסימלי את המרחב הנתון. זאת ניתן לעשות על ידי הקמת מחיצות משרד שמותאמות להקמה בחלל פתוח ולא מגודר על ידי קירות. בנוסף, ניתן להתקין גם במות עבור אחראי משמרת ואף לסגור חללים מסוימים לייצור חדרי מנהלים.

מחיצות מוקדי שירות

חברת רינות ייצרה והתקינה מוקד חדש של נציגי שירות ומכירות עבור חברה גדולה בתחום התקשורת. פרויקט זה כלל הקמת מוקד גדול בעל 50 עמדות עבודה לנציגים, במה עבור אחראי משמרת וריהוט תואם עבור חדרי מנהלים.

מחיצות למוקדי מכירות